Fra weekendhytte til Cobrakonference

af Kurt Randløv

 

De arkitektstuderende ved kunstakademiet fik i 1935 den ide at opføre en weekendhytte. Inspirationen kom fra universitetet, der havde en weekendhytte ved Sjælsø. Helmer Remark fra arkitektskolens afgangsklasse foreslog, at eleverne selv skulle opføre en arkitekthytte i sommerferien som praktikopgave. Der blev nedsat et byggeudvalg og udskrevet en konkurrence. To af eleverne Ejner Graae og Henning Helger vandt konkurrencen  med et smukt bygningsværk, der fulgte terrænet og med panorama udsigt ud over søen. Huset blev opført i forskelligt farvet teglsten fra Frederiksholm Teglværk. Den oprindelige plan var at opføre en hytte i træ, men pengene manglede, hvorefter teglværket tilbød gratis mursten. I taknemmelighed herfor blev  hyttens officielle navn:  Frederiksholmshytten.

 

Grunden på 8000 kvadratmeter var stillet til rådighed af Frederiksholm Teglværk, som selv gravede ler i området.  Teglsten og materialer blev fragtet  med tipvogne  fra Blovstrød Teglværk. Grunden lå i udkanten af Ravnsholt skov, kun få meter  fra tipvognsbanen.  Under byggeriet  blev eleverne indkvarteret i telte udlånt af Hærens Tekniske Korps. Pigerne deltog på lige fod med mændene og huggede skærver til betonen. Grundstenen blev nedlagt 1. juli 1936. Det blev fejret  med portvin, kransekager og Havannacigarer til i alt 50 kr. Om aftenen  var der middag på Bregnerød Kro.

I 1937 tages den 150 kvadrat meter flotte Provence lignende vingård  i brug for 50 øre pr. døgn,  

 

På grund af problemer med opvarmningen var der koldt og klamt. Det tog et døgn at varme op. Besøgstallet faldt og i begyndelsen af 40 erne kom der næsten ingen. Hytten forfaldt.  I 1943 tog lederen af hytteudvalget, Helge Foss  og hans senere kone Bodil, initiativ til modernisering. Der  blev indlagt vand til toilet, bad og køkken og flere kaminer  opsat. Det medførte  øget interesse i et par år, hvorefter interessen faldt igen.

I oktober 1943 fik Frederiksholmshytten særlig betydning

 

Under Danmarks besættelse  var hytten skjulested for jøder. Bodil Foss  der dengang som arkitektstuderende var på weekend i hytten fortæller, ” at der var en østrigsk jøde, der pludselig befandt sig i hytten ”. Lægerne  på Kommune hospitalet havde vistnok henvist ham. Dagen efter skulle han videre til Sverige. Flugten foregik

på cykel ved højlys dag fra Bregnerød til Gilleleje. En farefuld cykeltur tog sin start.   Bodil  Foss viste vej til Gilleleje hvor Helge Foss havde en fiskekutter klar til turen til Sverige. Alt forløb vel..

 

 

 

 

 

Dette er side 1 af 8 sider . Side 2: Cobra bliver til: Marker med musen under Start- Kontakt  randloev@mail.dk • Kurt Randløv

www.cobramuseum.dk

 

- Arkitekterne Ejner Graae og Henning Helger forblev partnere og tegnede Farum Skole, Nye Danskes Hus på Rådhuspladsen, Assurandørernes Hus i Amaliegade, City 2, Hotel Scandinavia.  Begge vandt Akademiets Guldmedalje. Helger den lille og Graae den store.

- Ejner Graae ( 1914-1989)

- Henning Helger (1912-1989)